گزارش تولید کویل بالا

کدرنگ: 304 ضخامت: 0.28 میلی‌متر برند: GalaxyBond بچ کویل بالا: R-T-30-304-9904-022 بچ کویل پایین: R-B-30-1-9904-026