گزارش تولید کویل بالا

کدرنگ: ME-1020B ضخامت: 0.2 میلی‌متر برند: PlusBond بچ کویل بالا: 98090120180114 بچ کویل پایین: 98090120210133